Balsfjording reparerer steinfasader i Oslo

Her kan du lese hva avisen Nye Troms har skrevet om vår prosjektleder: Bjarg Wehle-Andersen fra Storsteinnes er over gjennomsnittet interessert i stein. Som mester i steinfaget sørger han for at historiske nasjonale bygg repareres med original naturstein.

For rundt 12 år sia ønska Bjarg Wehle-Andersen seg over i anleggsbransjen, og kom over en jobbannonse med tittel: «Utfordrende arbeid i anleggsbransjen». Dagen før hadde han tilfeldigvis vært innom ei kirke som Oslo-firmaet Ellingard Naturstein A/S hadde vært med på å bygge, og samtaleemne var dermed i boks.

– Det var nok min interesse for stein som gjorde at jeg passa inn der, sier Andersen.

Jobben ble hans, og etter noen år tok han både fagbrev og mesterbrev i steinfaget. Prosjektsjefen har spesialkunnskap om de forskjellige steinene som er brukt som prydstein og byggestein i Norge. Han har vært med i prøvenemnda for steinfaget i Oslo og lager fagprøver til de i bedriftene som tar utdannelse i steinfaget. Han setter opp klasser over et halvt år med jevnlig kveldsundervisning.

– Trolig 90 prosent av de som tar fagbrev i steinfaget kommer fra Ellingard, sier Andersen.

Alltid vært glad i stein.
Andersen er født i Tromsø og vokste opp på Storsteinnes i Balsfjord før han flyttet til Oslo i 1995. Bjarg har alltid vært interessert i stein, men hadde likevel ikke sett for seg at det skulle bli hans yrkesvei.

– Det har vært en interesse der som jeg ikke har vært helt klar over, men jeg har alltid stoppa opp, kikka og studert hvis jeg har kommet over et steinur, sier han.
Gjennom jobben får han nå utfolde seg til det fulle.

– Hver gang det kommer en leveranse med stein, ja det er som en gavepakke til meg. Den gleden, også blir jeg nysgjerrig på hva er dette her, sier Bjarg.

Bjarg blir av flere beskrevet som en engasjert fyr som brukes i mange sammenhenger der det er behov for å rehabilitere gamle bygg, og der det trengs kunnskap om stein. Sia januar har Bjarg hatt en dokumentasjonsjobb som går ut på å få kontroll over alle natursteiner brukt på Oslo Rådhus. Andersen forteller at gjennom årenes løp har Ellingard Naturstein A/S hatt mange småjobber der, og gjort renovering og utskifting. Få hadde dermed så god kontroll på hvilke steiner det var behov for, som Andersen selv. Han leverte rapport i september-oktober.

– Jeg fant 20-25 ulike steiner på litt over hundre registeringer, og tok litt over fem hundre bilder. Det var mye mer komplisert enn jeg hadde forestilt meg, men igjen veldig lærerikt, sier Andersen.

Unikt fasadeprosjekt
Fasaden i Rådhusgata 25 som ligger like ved Akershus Festning og rett ovenfor Kontraskjæret i Oslo, går nå gjennom en omfattende rehabilitering. Bygninga til Norges Rederiforbund i Rådhusgata i Oslo ble ført opp på 1930-tallet, og den gamle fasade-steinen, som ikke var festet godt nok, har etterhvert begynt å løsne fra veggene. I januar fikk Ellingard Naturstein A/S oppdraget med å rehabilitere 2000 kvadratmeter med steinfasade, og 50 kvadratmeter skulle byttes ut med original vare. Også her kommer Andersens store interesse for stein til nytte. Norges Rederiforbund i Rådhusgata i Oslo er nemlig ett av svært få bygg i Norge som har innslag av den sjeldne Solvågstein-pyroksenitten fra Nordland. Oslo Rådhus, Nidarosdomen og Bodø Domkirke er andre eksempel. Prosjektleder Andersen så i arkivene at steinplatene som var brukt til Rådhusgata 25, kom fra et lite nedlagt steinbrudd i Festvåg tre mil nord for Bodø sentrum.

– Det var snakk om såpass mye stein, at jeg gjorde et googlesøk bare på artighet for å se om jeg klarte å lokalisere steinen. Jeg lokaliserte steinen i Festvåg utfor Bodø, og på tiende telefonsamtale fant jeg de som eide eiendommen som bruddet lå på, sier han. Etter befaring, og samtykke fra eier om å selge blokkene, starta arbeidet med å få blokkene ut og transportert videre. For å gjøre ei lang historie kort, så ble det bygd ca. 70 meter med vei over et jorde av en lokal entreprenør, blokkene ble heist ut og transportert videre. Andersen gir honnør og takk til alle parter som har gjort en god jobb i den lange og krevende prosessen.

– Den steinen er en veldig tett, fin og god stein å bruke. Det er en veldig sjelden steinart som ikke lenger er i produksjon, sier Andersen.

Norges Rederiforbunds innleide prosjektleder, Iver Andresen fra ISS Facility Services, uttalte i ei pressemelding utsendt av Ellingard Naturstein A/S, at den nye steinen var helt lik eksisterende stein på fasaden, og at de nå får bevart en flott fasade i Oslo.

Domkirker og operaen
Det er ikke bare sjelden naturstein fra Festvåg som opptar Andersen om dagen. Rehabilitering av inngangspartiet på Tønsberg domkirkes sydvegg, er et annet prosjekt som Andersen nylig har hatt ansvar for. Etter at driftsleder Jorun Borge oppdaga sprekkene i steinen over sideinngangen, fulgte hun nøye med på utviklinga og forsto snart at noe måtte gjøres. Andersen dro på befaring, og sia flere steiner var løse, var det tydelig at noe måtte gjøres. Klebersteinsflatene ble rensa og alle sprekker limt, og slik ble kirkeinngangen redda fra kollaps. Det siste halvår har Andersen også jobba mye på operaen i Oslo. Bygninga har rukket å bli noen år, og krever dermed reparasjon.

– Der har vi reparert, og gitt pleie og kjærlighet, sier den stein- interesserte Balsfjordingen.