Byggfakta omtaler Ellingard Gruppen

Ellingard Gruppen er omtalt i Byggfakta for vårt fokus på lærlinger og øvrig fagutdannelse. I våre selskaper er vi opptatt av å ansette lærlinger og i tillegg gi øvrige ansatte mulighet til videreutdanning innenfor stein– og murerfaget.

På denne måten er vi med på å sikre de ansattes fremtid, samtidig som vi sørger for at kunnskapen blir i konsernet. Med god tilrettelegging og godt samarbeid på tvers av avdelinger, sikrer vi at lærlingene og ansatte får kunnskapen de trenger for å lykkes i sitt arbeid.

Les saken på Byggfakta her