Langsiktig fokus på fagutdanning skaper gode resultater for Ellingard Gruppen

I våre entreprenørselskaper er det lang tradisjon for at så mange som mulig av de ansatte får muligheten til å ta fagutdannelse. Vår ambisjon er at over halvparten av alle ansatte til enhver tid har et norsk fagbrev. Ved å tilby dette sikrer vi ikke bare den ansattes fremtid, men også at kunnskapen blir i bedriften.

Siden år 2000 har hele 46 lærlinger tatt svennebrevet sitt hos Murmester Rolf Holm, og i Ellingard Naturstein er det hele 22 stykker som har tatt fagbrev i steinfaget. I tillegg er det 14 som har tatt mesterbrev. På landsbasis er det faktisk ingen andre virksomheter som utdanner flere håndverkere innen murerfaget og steinfaget. Dette er vi selvfølgelig svært stolte av.

Arrangerer egne kurs for praksiskandidater

I snitt er ca 10 % av de ansatte i Ellingard Gruppen under utdannelse. I 2017 har vi syv lærlinger i Rolf Holm, mens syv praksiskandidater fra Ellingard Naturstein og Respo Terrazzo har benyttet høsten til å forberede seg til fagprøven i steinfaget.

De siste årene har Bjarg Andersen fra Ellingard Naturstein vært ansvarlig for gjennomføringen av kurs for våre praksiskandidater. Bjarg, som selv er Mester i steinfaget, møter kandidatene hver fjortende dag og fokuserer på opplæring i følgende ferdigheter:

  • Uttrykke seg muntlig og skriftlig i kommunikasjon med samarbeidspartnere
  • Finne frem i relevant litteratur, regelverk og standarder
  • Beregne tid, pris, areal, volum, mengder, vinkler, målestokk, høyder, fall, etc
  • Bruk av digitale verktøy i planlegging, produksjon, kvalitetssikring og kommunikasjon

For å kunne delta på kurset må man kunne snakke norsk og ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Kurset avsluttes med teoretisk prøve i desember. Består man denne vil vi sammen med prøvenemda arrangere praktisk prøve på nyåret.

Flere positive effekter

Morten Myhre Larsen er administrerende direktør og overbevist om at gode resultater skyldes det langsiktige fokuset alle virksomheter i Ellingard Gruppen har hatt på fagutdannelse.

Høy faglig kompetanse er svært positivt og skaper trygghet for både den ansatte, bedriften og ikke minst våre kunder. De ansatte trigges også til å lære seg språket og delta på norskopplæring.

I tillegg til at dette ofte blir avgjørende for den enkeltes karriere, bidrar gode norskkunnskaper til økt kollegialt samhold, forståelse og HMS. Ikke rart vi satser på opplæring, avslutter Morten.

Gå gjerne inn på nettsiden til et av våre selskaper for å se våre referanseprosjekter »