Ellingard Gruppen har publisert sin første EPD!

Ellingard Gruppen har publisert sin første EPD!

Dugnad mot a-krim i byggebransjen

En betydelig del av all omsetning i byggebransjen i Osloområdet er direkte kriminell.
– Arbeidslivskriminalitet har et større omfang enn vi liker å tro, sier prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo. Skadelidende er enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet. Nå intensiveres arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim).

Balsfjording reparerer steinfasader i Oslo

Her kan du lese hva avisen Nye Troms har skrevet om vår prosjektleder:

Bjarg Wehle-Andersen fra Storsteinnes er over gjennomsnittet interessert i stein. Som mester i steinfaget sørger han for at historiske nasjonale bygg repareres med original naturstein.

Fire nye fagbrev i Ellingard Naturstein

Ellingard Naturstein har fått fire nye fagarbeidere i sine rekker.

Unikt fasadeprosjekt i OsloBjarg W. Andersen er stolt over at Ellingard og deres montører nå greier å erstatte den sjeldne Solvågsteinen på fasaden i Rådhusgata 25.

Det er både en spesiell historie og noen helt sjeldne steiner som Ellingard nå skal montere på veggene til Norges Rederiforbund i Rådhusgata i Oslo.

Ellingard Natursteins medarbeider fikk Statsbyggs HMS-prisKonrad Klomfas ser i kamera. Faksimile frifagbevegelse.no (foto: Håvard Sæbø)

Ellingard Natursteins medarbeider Konrad Klomfas har fått Statsbyggs HMS-pris for sitt fokus på sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen.

Gravstein24 i Dagens NæringslivMørk gravstein med inskrpisjon "takk for all omsorg og kjærlighet"

Ellingard Monument preget nylig førstesiden og fikk stort oppslag i Dagens Næringsliv med en sak om sin utfordrerrolle i gravstein- og begravelsesmarkedet.

Unikt kunstprosjekt på Kongsvinger ungdomsskoleFerdig resultat Kongsvinger terrazzogulv

Respo Terrazzo har i samarbeid med kunstnerne Trine Mauritz og Inge Pedersen, Kongsvinger kommune og entreprenør Ø.M. Fjeld AS skapt et helt unikt kunstverk på nye Kongsvinger Ungdomsskole.

Byggfakta omtaler Ellingard GruppenEllingard Gruppen nasjonalmuseet ipad

Ellingard Gruppen er omtalt i Byggfakta for vårt fokus på lærlinger og øvrig fagutdannelse. I våre selskaper er vi opptatt av å ansette lærlinger og i tillegg gi øvrige ansatte mulighet til videreutdanning innenfor stein– og murerfaget.

Langsiktig fokus på fagutdanning skaper gode resultater for Ellingard Gruppen

I våre entreprenørselskaper er det lang tradisjon for at så mange som mulig av de ansatte får muligheten til å ta fagutdannelse. Vår ambisjon er at over halvparten av alle ansatte til enhver tid har et norsk fagbrev. Ved å tilby dette sikrer vi ikke bare den ansattes fremtid, men også at kunnskapen blir i bedriften.