Gravstein24 i Dagens NæringslivMørk gravstein med inskrpisjon "takk for all omsorg og kjærlighet"

Ellingard Monument preget nylig førstesiden og fikk stort oppslag i Dagens Næringsliv med en sak om sin utfordrerrolle i gravstein- og begravelsesmarkedet.