Jobb hos Ellingard

Ellingard Gruppen har mål om å være en foretrukket og attraktiv arbeidsgiver som knytter til seg, utvikler og beholder markedets beste kompetanse. Vi ansetter og utvikler medarbeidere som viser initiativ og handlekraft, som vokser i takt med oppgavene og tar ansvar for egen utvikling og eget liv. Vi tror på mangfold og ønsker medarbeidere med ulike bakgrunn.

Våre ledige stillinger