Historien om Ellingard Gruppen

Uttrykket “Da Ålesund brant”, brukes i mange sammenhenger. Vi kan si at historien for Ellingard Gruppen begynte på samme tid – en lørdag i 1904, da Ålesund brant.

Fra asken skapes forretningen

Etter brannen sto nesten ingen av byens flotte trehus igjen. En enorm byggeaktivitet i Ålesund startet. Når byen skulle bygges opp igjen, var stein et naturlig valg for å unngå en lignende brannkatastrofe i fremtiden.

På Eide i Nordmøre fantes det marmorforekomster som egnet seg godt som bygningsstein. Ålesund ble ikke bare bygget opp av stein, men ble nå utformet i gjennomført Jugendstil. Naturstein var materialet som passet perfekt på fasaden til de vakre bygårdene.

Startskuddet for den lokale steinindustrien hadde gått, og på denne tiden fantes det nesten et steinverksted i hver kjeller og hvert vedskjul. Konkurransen var hard. Gravmonumenter ble vanlig å tilby i tillegg til bygningsstein, og var også et mer etterspurt og stabilt produkt etter som byggevirksomheten avtok.

Oppstarten av Ivar R. Eides steinhuggervirksomhet tilbake i 1905, kan vi si var den spede begynnelsen til det som i dag er Ellingard Gruppen.

Fra gravmonumenter til monumentale bygg.

Etter noen turbulente år under krigen startet andre generasjon, Konrad Ellingard i 1946 opp igjen med steinhuggervirksomheten i Eide. Etter hvert som han fikk større ambisjoner enn sine samarbeidspartnere i hjembygda, pantsatte han hus og grunn og startet for seg selv i 1968.

Ellingard ble raskt en av distriktets ledende steinhuggerbedrifter, men det skulle gå ytterligere noen år før han vendte blikket mot hovedstaden. I første omgang var dette for å komme nærmere de store begravelsesbyråene, men også for å delta i prosjektmarkedet med komplette leveranser – både som produsent og entreprenør.

Høsten 1984 fikk Karstein, sønn av Konrad ansvaret for å etablere den nye avdelingen i Oslo. I tillegg til gravmonumenter jobbet Ellingard de første årene i Oslo hovedsakelig med små byggeoppdrag og leveringer av naturstein. En viktig milepæl for selskapet ble tildelingen av kontrakten for Oslo Tinghus i 1990. Denne beviste for alvor at Ellingard nå også kunne gjennomføre større og mer kompliserte oppdrag.

Som en av våre konkurrenter sa etter at kontrakten var tildelt: «Da er det bare å gå hjem å slipe meislene Ellingard» – og det var nettopp det som ble gjort.

Stein for stein bygges kompetansen opp

I årene som fulgte gjennomførte Ellingard flere store og kompliserte prestisjeprosjekter (Inngang Nord på Byporten i Oslo i 1997, Telenors nybygg på Fornebu i 2000, Inngangspartiet til NRK i 1994, Thon Hotell Arena i 2002.). All virksomhet ble etter hvert samlet i Oslo og Ellingard ble raskt en av de dominerende aktørene innen levering og montering av naturstein i Norge.

Parallelt med stadig større og mer komplekse leveranser ble det tatt flere avgjørende valg for å bevare kvaliteten som alltid har preget Ellingard. Selskapet ansatte egne steinmontører og ble godkjent som opplæringsbedrift. Dette har man fortsatt med, og det er til enhver tid ca 15% lærlinger i Ellingard Gruppen.

Da omsetningen til Ellingard nærmet seg 100 millioner ble det tatt flere viktige strategiske grep. For å styrke posisjonen som helhetsleverandør innen varige gulv og fasader i Norge, valgte Ellingard i 2007 å kjøpe opp Murmester Rolf Holm. Denne ærverdige virksomheten hadde man hatt et tett og godt samarbeid med gjennom flere år.

Med økende kompleksitet på jobbene så man også behovet for å komme enda tettere på de internasjonale steinleverandørene. I flere år hadde man hatt egne ansatte med ansvar for å reise rundt i verden og kvalitetssikre stein og leveranser til kundene i Norge. Videre så man at markedet for naturstein vokste og som følge av dette ble Ellingard Collection opprettet. Først som en innkjøps- og salgsavdeling i Ellingard Naturstein, men fra 2010 som et eget frittstående selskap med egen butikk for hele bransjen i Østre Aker vei 103.

Gruppen etableres

Det foreløpige siste kapittelet om Ellingard skrives i 2013 da man skiller ut den opprinnelige steinhuggervirksomheten i et eget selskap (Ellingard Monument) og etablerer Ellingard Gruppen som en felles «paraply» for alle selskaper. Høsten 2013 valgte man også å kjøpe opp Respo Terrazzo, som opererte i et spennende nisjemarked med store synergier til de øvrige selskapene.

Ellingard Gruppen har i dag i overkant av 100 ansatte og omsetter for rundt 150 millioner pr år.