Vår historie

Siden starten i 1905 har vi vært i kontinuerlig utvikling og vekst. Vår reise går igjennom ulike bransjer og fagområder, med en fellesnevner: Et ønske om vekst og forandring. Vi bygger vår historie på lidenskap og mennesker.

1905

Steinhuggervirksomheten etableres på Eide

1905
1980-tallet

Karstein Ellingard starter opp Oslo-kontor for å komme tettere på de store markedene

1980-tallet
1996

All virksomhet samles i Oslo og Pål Smith tar over som daglig leder

Ellingard Naturstein blir raskt en av de dominerende entreprenørene innen naturstein i Norge

1996
2007

Lidenskapen til varige materialer fører til oppkjøp av ærverdige Murmester Rolf Holm

2007
2010

Ellingard Collection etableres som eget selskap for å få bedre logistikk og komme tettere på internasjonale steinmarkeder. Starter også opp egen butikk mot bransje og privatmarkedet.

2010
2013

Steinhuggervirksomheten Ellingard Monument skilles ut som eget selskap

Ellingard Gruppen etableres som morselskap og felles “paraply”

Oppkjøp av Respo Terrazzo gir gode synergier til de øvrige selskapene

2013
2017

Nettbutikken Gravstein24.no etableres som egen merkevare under Ellingard Monument

2017
2018

Oppkjøp av SAGA begravelsesbyrå som en naturlig forsterkning og satsning på gravferdsbransjen.

2018