Sikker behandling av naturstein

Behandling av naturstein

Vi mottar ofte spørsmål om behandling av naturstein, og eldre gulv kan ofte bære preg av mange forsøk på behandling opp igjennom årene. Da kan vi hjelpe dere med å nullstille gulvet deres og påføre riktig behandling. Vi kjenner de ulike steinkvalitetene godt og vet hvordan vi behandler og ivaretar på best mulig måte. 

For nye gulv lagt med naturstein er det viktig å få på plass rutine for behandling fra gulvet tas i bruk. Vi kan levere et skreddersydd vedlikeholdsprogram for deres bygg, slik at dere kan ha glede av et flott gulv i lang tid.

Misfarging av naturstein, betong og tegl

Naturstein, betong og tegl vil over tid og grunnet ytre faktorer ofte få sjenerende flekker og misfarginger. Problemer som ofte oppstår kan være overfladiske kolonier av lav og mose, kalkutslag, skader på grunn av sur nedbør – blant annet.  

I tillegg til å ødelegge for helhetsinntrykket av ditt bygg, kan disse organismene også forsinke uttørring og dermed skape grobunn for andre skadeorganismer, som for eksempel sopp. Derfor kan det være viktig med rens og vedlikehold av disse flatene.