Samfunnsansvar hos Ellingard

Bærekraft i Ellingard

Vi tar vårt samfunnsansvar og miljøutfordringene på alvor og tenker bærekraft gjennom hele verdikjeden.

Vårt arbeid skal være et positivt bidrag til enkeltmennesket, befolkningen og miljøet. Dette gjør vi gjennom å utfordre og utvikle bransjen og ansatte – og ved å bygge varige verdier. Vår miljøpolicy er at vi skal arbeide aktivt for å møte kundenes krav til kvalitet og funksjonalitet. Selskapet skal fremme bærekraftig utvikling slik at nåværende og fremtidige generasjoner sikres et sunt og godt miljø. 

Lærlinger og videreutdanning i Ellingard 

Vår ambisjon er at så mange som mulige av våre ansatte til enhver tid skal ha fagbrev. Vårt fokus på lærlinger har blitt et viktig suksesskriterium for oss.

Vi er også opptatt av at alle ansatte skal ha muligheten til å ta fag– og videreutdanning. Vi har tro på langsiktig investering i kompetanse hos hver enkelt ansatt. Dette gir bedriften, kunden og den ansatte trygghet, kvalitet og forutsigbarhet. 

HMS for trygge arbeidsplasser 

I Ellingard jobber vi bevisst og langsiktig for å skape et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og samarbeidspartnere.

Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker, samt aktivt vektlegge de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. 

Vi fokuserer på sikkerhet når vi gjennomfører våre prosjekter og jobber systematisk og målrettet med dette hver dag. Dette skaper trygghet for våre kunder, ansatte og leverandører. 

Miljøengasjement i Ellingard

Vi jobber systematisk med miljøtiltak som energi- og logistikkeffektivisering, avfallshåndtering, digitalisering og god innkjøpspolitikk. 

Fokus på teknologiutvikling og innovasjon skal sørge for redusert miljøpåvirkning. Sett opp mot kvalitet og pris vektlegger vi å benytte de mest miljøvennlige produktene og løsningene på markedet. 

Miljøfyrtårn

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering tydeliggjør vår miljøforpliktelse. Vi dokumenterer arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette sikrer trygge forhold for ansatte, reduserer avfall og energiforbruk.

BREEAM og EPD

Vi stiller økte krav om miljøsertifisering og bruk av miljøvennlige produkter og tjenester overfor våre leverandører. Vi søker å levere materialer som oppfyller BREEAMs miljøsertifiseringer. Vi tilbyr også EPD-er for våre produkter. 

Ellingards bidrag til lokalmiljøet 

I Ellingard tror vi på mennesker og tildeler derfor hvert år inntil kr 50 000,- til idrettslag, foreninger eller idrettsutøvere.

Søknadsfristen er fra 1. november til 1. desember hvert år. Vi får mange henvendelser, og har derfor bare mulighet til å besvare de vi tildeler. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Last ned PDF her: Åpenhetsloven Ellingard (PDF)

Sertifiseringer

Våre sertifiseringer er kvalitetsstempler som viser at vi er en leverandør å stole på, samtidig som retningslinjer og lovverk er med på å skape trygghet for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

miljøsertifisering logo