Vi i Ellingard ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Ellingard skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig eller kan sendes på oppfordring.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Ellingard i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Miljøpolicy

Ellingard er med på å bygge fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er miljøarbeid en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Med et ønske om kontinuerlig forbedring, involverer vi våre ansatte i arbeidet med å ta vare på miljøet rundt oss.

Målet vårt er å gjøre våre prosjekter, produkter og tjenester så miljøvennlige som mulig og vi arbeider langsiktig med å forebygge negativ miljøpåvirkning. Ellingard sin ambisjon er å aktivt søke nye og innovative løsninger for å påvirke omverdenen til bedre miljøprestasjoner.

Vi forplikter oss til å behandle ansatte med respekt og verdighet og baserer vår drift på god forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter til enhver tid.

Hovedmål

  • Ledelsen er ansvarlig for det systematiske HMS-arbeidet.
  • Lovgivning utgjør minimumskrav og bidrar sammen med andre eksterne krav, til at vi utvikler oss.
  • Miljøarbeidet drives systematisk med tydelig struktur og gjennom involverte ansatte.
  • Kompetanseutvikling sørger for at medarbeidere har riktig kompetanse til å lede og bidra i miljøarbeidet, internt samt å kunne følge opp nye krav til økt bærekraft.
  • Vi skal fremme og oppmuntre til miljøbevissthet blant leverandører og kunder.
  • Vi skal aktivt skal velge produkter som er klima- miljøvennlige.
  • Vi skal ha fokus på avfallshåndtering og kildesortering.
  • Det skal jobbes aktivt med å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig gjennom arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler.

Denne policyen gjelder for hele Ellingard gruppen og den bygger på Ellingard sine kjerneverdier og retningslinjer og er en del av våre styringssystemer.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Ellingard?

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.