Bilde av trappeoppgang i Nasjonalmuseet. Foto: Statsbygg /Hans Fredrik Asbjørnsen

Sammen skaper vi varige rammer rundt folks liv

Totalleverandør av naturstein, terrazzo, mur og flis

Ellingard er Norges ledende entreprenør innen naturstein, terrazzo, mur og flis. Vi er spesialister på natursteinsfasader og alt innen murerarbeider. Gulv i ulike stein- og flistyper, samt kunst og utsmykning. Vår solide fagkunnskap innen naturstein og mur gjør oss til en naturlig partner på alt fra moderne signalbygg til restaurering av viktige historiske bygg.

Bygningsvern – vi tar vare på verdiene

Rehabilitering og restaurering er en viktig del av vår fagkompetanse. Å tilpasse gammelt til nytt krever inngående kunnskap og erfaring med materialer og hvordan dette påvirkes videre av vær, vind og bruk. Våre fagfolk gjennomfører også komplekse restaureringsjobber av bevaringsverdige byggverk, og vi er stolte av arbeidene vi gjør på viktige kulturminner i Norge. 

Å bygge for generasjoner

Når vi sier at vi lager varige rammer rundt folks liv er det fordi det vi bygger holder høy kvalitet og har lang levetid. I det ligger et løfte om at vi tenker langsiktig, og at materialvalg og utførelse er optimalisert for lang tids bruk og vedlikehold.

Vårt samfunnsansvar

I Ellingard ønsker vi at vårt arbeid skal være et positivt bidrag til enkeltmennesker, befolkningen og miljøet vi er en del av. Derfor har vi fokus på videreutdanning av våre ansatte samtidig som vi jobber systematisk med våre miljøtiltak, avfallshåndtering og grundig innkjøpspolitikk. Vi sikrer kompetanseoverføring til neste generasjon gjennom alltid å ha lærlinger.

Vi anser det som vårt ansvar å benytte de mest miljøvennlige produktene og løsningene på markedet, og vektlegger teknologiutvikling og innovasjon for å redusere bransjens miljøpåvirkning. Vi stiller høye krav til våre leverandører og tilstreber bruk av materialer som oppfyller BREEAMs miljøsertifiseringer. Ellingard går foran og stiller høye krav til kvalitet, sikkerhet og utførelse. 

En trygg arbeidsplass og et trygt arbeidsmiljø

I Ellingard har vi tro på langsiktig investering i kompetanse og muligheter for personlig utvikling for hver enkelt ansatt. Gevinsten er at verdifull kunnskap blir værende i selskapet, og gir trygghet for både kunden og den ansatte. Som lærlingbedrift bidrar vi med faglig utvikling til de unge slik at de får mulighet til å fullføre sin utdannelse. Vår ambisjon er at over halvparten av våre ansatte til enhver tid skal ha norske fagbrev. Vi støtter også de som ønsker å ta mesterbrev hos oss. 

Sertifiseringer

Våre sertifiseringer er kvalitetsstempler som viser at vi er en leverandør å stole på, samtidig som retningslinjer og lovverk er med på å skape trygghet for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.