Riktig rengjøring for best resultat

Rens av overflater i naturstein, terrazzo, mur og flis

Ellingard kan hjelpe dere med rens av en rekke ulike overflater. Dette kan være fasader, gulv, trapper eller annet – i naturstein, terrazzo, flis, murpuss eller tegl. 

Skånsom rengjøring av alle flater

Vår fagkompetanse og vurdering av ovenfornevnte punkter gjør at vi alltid prøver å unngå bruk av kjemiske midler. Dette er fordi vi ikke ønsker å endre materialets uttrykk.

Alle våre vurderinger gjøres etter et forsiktighetsprinsipp – hvor skånsomme metoder vurderes først. 

Vi kan også bistå dersom dere tidligere har renset gjeldende overflate med kjemikalier og av dette fått uønskede skyggeeffekter eller skjolder. Her kan vi enten få fjernet disse skyggeeffektene helt, eller redusere dem. 

Valg av rengjøringsmetode avhenger av følgende:

Valg av hensiktsmessig trykk fra 20–200 BAR

Spredning av vann 

Valg av dyser for spredning

Avstand til materiale

Hardheten på fug

Temperatur på underlag

Behov for forvanning og valg av dyser 

Sensitive materialer og materialer av historisk verdi 

Avdekking av kritiske punkter: 

– Tilslutning til vinduer

– Oppbygning av fasadeplater (kassetter/panel)

– Samtale med arkitekt, konservator

– FDV

Misfarging av naturstein, betong og tegl

Naturstein, betong og tegl kan over tid, og grunnet ytre faktorer, få sjenerende flekker og misfarginger. Det kan for eksempel skyldes overfladiske kolonier av lav og mose, kalkutslag, eller skader på grunn av sur nedbør.  

Misfarging trekker ned helhetsinntrykket av ditt bygg, og lav eller mose kan i tillegg forsinke uttørring av fasaden, og dermed skape grobunn for andre skadeorganismer som sopp. Derfor kan det være viktig med rens og vedlikehold av disse flatene. 

Ta vare på ditt gulv

Vi kan levere et skreddersydd vedlikeholdsprogram for deres bygg, slik at dere kan ha glede av et flott gulv i lang tid.

Ulike rensemetoder for ulike behov

Rensing med kaldt vann

Å rense med kaldt vann er en skånsom metode, men er også en metode som kan ha begrenset effekt. Trykket kan endres fra 20-200 BAR.

Kaldt vann kan også være egnet på steder der steinen kan ha skår i seg, eller om fasadevask utføres i sesong hvor temperaturomslag kan oppstå. 

Vann og kjemisk rengjøring

Benyttes hvor skånsomme metoder er forsøkt og ikke gir tilstrekkelig effekt. F.eks. oljefjerning på monumenter etc.

Rensing med varmt vann

Dette er en kraftigere metode enn rens med kaldt vann.

Observasjon av visuelle skader i underlaget som sprekker og åpninger. 

Vurderingene våre er gjøres etter forsiktighetsprinsippet. Skånsomme metoder som løser problemet er alltid mest hensiktsmessig.

Med solid fagkunnskap for materiale og rensemetoder, blir behovet for kjemiske løsninger holdt på et minimum. Bruk av kjemiske midler er også ofte fordyrende og kan endre de visuelle kvalitetene i materialet. Kjemiske rengjøringsmidler kan også øke risikoen for å skape skyggeeffekter eller skjolder.