Bli bedre kjent med

Ellingard Gruppen

«Vi vil skape gode og varige rammer rundt folks liv»

Ellingard gruppens visjon

Med lidenskap og fokus på kompetanse og kvalitet har vi gjennom mange år utfordret og utviklet mur-, naturstein- og gravferdsbransjen.

I vårt fagmiljø, bestående av over 168 dyktige medarbeidere, er samarbeid på tvers av selskaper avgjørende for å løse komplekse utfordringer til avtalt tid, riktig kvalitet og pris.

Dette har gitt oss vekst og ledende posisjoner i våre bransjer.

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar og miljøutfordringene på alvor og vi tenker bærekraft gjennom hele verdikjeden. Vårt arbeid skal være et positivt bidrag til enkeltmennesket, befolkningen og miljøet. Dette gjør vi gjennom å utfordre og utvikle bransjer, ansatte og bygge varige verdier. Vi har til enhver tid 15 % lærlinger i Ellingard Gruppen.

Våre selskaper

Våre kjerneverdier

Vi bygger våre virksomheter på et sett av kjerneverdier; «VARIG». Våre verdier er drivende for alt vi gjør i Ellingard Gruppen.

verdiskapning---web
Stian M.Larsen på Nasjonalmuseet
Ellingard Gruppen nasjonalmuseet ipad
Beskrivende tekst
Verdiskapende – ved tett samarbeid på tvers av våre virksomhets- og kompetanseområder og i direkte kontakt med produsenter, skal vi finne de beste verdiskapende løsningene for kundene til riktig pris og kvalitet.
Ansvarlige – ved å være pålitelige, holde våre løfter og ta samfunnsansvar, skal vi behandle alle med respekt og bidra til at våre eiere, kunder, leverandører, ansatte, myndigheter og andre interessentgrupper når sine mål.
Redelige – vi skal være ærlige i alt vi utfører.
Innovative - vi skal være offensive og nytenkende i alt vi utfører og ligge i forkant av hva markedet og kundene forventer av oss.
Grundige - vi vektlegger kvalitet og skal være nøyaktige i alt vi utfører.
  • Verdiskapende
  • Ansvarlige
  • Redelige
  • Innovative
  • Grundige

Eiendom

Ellingard Gruppen sine eiendommer er samlet i Ellingard Eiendom AS med eiendommene Østre Aker Vei 103 AS, Østre Aker Vei 105 AS og Verpetveien 52 AS. Selskapene leier ut 100 % av sine arealer til ulike selskaper i Ellingard Gruppen. Eiendommene er på samlet 10 650 kvadratmeter og ligger sentralt plassert ved Oslos inn- og utfartsåre. Eiendommene huser både showroom, lager, verksted, produksjon, utsalg og kontorlokaler.

Vi er i vekst og jobber kontinuerlig med å finne nye eiendommer.