Bjørnsletta Skole

Bildegalleri

Arkitekter:

L2 Arkitekter AS

Tidsperiode:

2013

Levering og montering av 900 m2 med skiferforblending, samt kunstverk innendørs i Rombeporfyr