Bolette brygge 1

Bildegalleri

Entreprenør:

Ellingard Naturstein as

Byggherre:

Erla Eiendom as

Tidsperiode:

Januar 2023 – oktober 2023

Totalrehabilitering av natursteinsfasade med luftet kledning.

Ellingard har som totalentreprenør hatt ansvaret for rehabilitering av fasaden på Bolette Brygge 1. Bygget trengte en totalrehabilitering etter at eksisterende kalkstein forvitret. Etter en prosess med interesserte eiere av bygget, ble Norsk stein (Ice green) ifra trønderlagsområdet valgt som en erstatning til den eksisterende kalksteinen.

Totalt er det skiftet ut ca. 1000 m² stein i 3, 4 og 5 cm tykkelse, samt massive sokkel elementer på opptil 500kg.

Kunden dronefotograferte hele bygget i forkant av rehabiliteringen og kom til at det skulle etterisoleres og vindtettes på nytt og Ellingard har utført dette med egne håndverkere.

Ellingard har ved tett dialog og ved besiktigelse av steinen i bruddet kvalitets sikret leveransen. Videre ble blokkene sendt til Italia og bearbeidet(formatkutting) i Italia og sendt tilbake til Norge for montering. Utskiftning av sokkelen medførte midlertidig opp stempling av bæresøyler for utkraget tak, slik at det ikke var fare for nedbøyning under utførelsen.

Planlegging og prosjektering.

Demontering av eksisterende fasadestein.

Etterisolering og vindtetting.

Levert og montert 1000 m2 med Norsk Granitt – Ice Green overflate slipt.

Levert og montert 20 m2 med Kalkstein «Ølandstein» overflate slipt.