Dronning Maudsgate 1-3

Bildegalleri

Arkitekt:

Tyra Mathilde Marsteng
Helle Dalen Sørgård
Pilot Arkitekter AS

Byggherre:

Pecunia AS

Tidsperiode:

2019-2020

Terrazzo 3D:
Spesiallagde 3dimensjonale terrazzotrinn produser på vårt terrazzoverksted. Resepten er kopiert ifra eksisterende terrazzo. Levering og montering på byggeplass. Plasstøpt terrazzo. Plasstøpt terrazzo på repos

Rehabilitering:
Totalrehabilitering av eksisterende terrazzotrapp. Reparasjon av skader og sprekker. Sliping, sparkling, finsliping og impregnering av alle overflater.