Grev Wedels Plass 9

Bildegalleri

Arkitekter:

MAD Arkitekter

Entreprenør:

Håndverkskompaniet as

Byggherre:

Storebrand Asset Management

Tidsperiode:

Juni 2022 – Januar 2023

Respo Sirkulærterrazzo: http://loc.local/terrazzo/sirkulaerterrazzo/

Gjenbruk av porselen, marmor, teglstein og glass ifra eksisterende bygning er designet av arkitekt til unike resepter.

Gulvene og repos er plass støpt terrazzo.

Veggplater, inntrinn og opptrinn er laget på plassen og montert med lim.