Holen skole Bergen

Bildegalleri

Kunstner:

Maja Nilsen

Sted:

Bergen

År:

2023

Et tverrsnitt av et fjell, et landskap eller kanskje grunnen under våre føtter? Verkets formasjoner i terrazzoflis inspirert av geologiske tegninger som kalles stratigrafi og de ubegripelige tidsaspektene som finnes i fjellenes skapelsesprosess. Stratigrafi er et fagfelt innenfor geologien som studerer oppbyggingen av berggrunnen i tid og rom, som igjen danner vår geologiske historie. Studier av slike geologiske tegninger og lagdelinger kan gi oss kunnskap om livets utvikling, klima, landskap og jordskorpens forflytninger. Samtidig som det kan minne oss på at vi står på toppen av et landskap som er konstant i bevegelse, et gigantisk geologisk kretsløp som består av lag på lag av tid.

Ellingard Naturstein har levert og montert vannjettkuttede frostsikre terrazzofliser som kunstverk. Kunstneren Maja Nilsen har designet dette kunstverket som har blitt veldig flott.