Urbygningen – Ås Landbrukshøyskole

Bildegalleri

Byggherre:

Statsbygg

Tidsperiode:

Mars 2016

Reparasjoner, påstøp og rens av trapp