Urbygningen Ås

Bildegalleri

Tidsperiode:

2015/16

Muring av bindingsverksvegger og kalking av pussede teglvegger.