Respo sirkulærterrazzo gulv og disk på Folkets hus

Respo sirkulærterrazzo

Bærekraftige Respo sirkulærterrazzo

I takt med den voksende etterspørselen etter bærekraftige materialer, har vi utviklet Respo sirkulærterrazzo.

Her gjenbruker vi avfall fra byggeplass eller annet materiell som tilslag i terrazzostøp direkte på stedet – uten behov for transport ut av byggeplassen.

Hva kan brukes i sirkulærterrazzo?

Materialer som vanligvis ikke kan gjenbrukes etter rivning på grunn av skader eller bygningskrav — for eksempel keramiske fliser, glass, tegl, og naturstein — finner nå nytt liv i Ellingards innovative metode. Materialene kan enten bli knust på stedet eller bli levert til vårt steinverksted for å bli integrert i terrazzo-produkter av førsteklasses kvalitet.

Mobilt knuseverk

Vår løsning inkluderer et mobilt knuseverk som effektivt bearbeider avfallsmaterialene på byggeplassen. De knuste materialene blir deretter nøye sortert ut og blandet inn i terrazzostøpen, som skaper et nytt og unikt materiale for hvert prosjekt. Resultatet er 3D-terrazzoprodukter som sittebenker, vindusbrett, trappetrinn, gulv og trapper, skreddersydd etter kundens behov – og som forteller en historie om byggets tidligere materialer.

Et miljøbevisst materialvalg

Terrazzo støpt på stedet har svært lang levetid og bidrar dermed naturlig til bærekraft. Ved å gjenbruke tilslag lokalt reduserer vi ikke bare behovet for transport, men vi reduserer også miljøpåvirkningen betydelig. Våre prosjektspesifikke miljødeklarasjoner (EPD) dokumenterer det ferdige produktets lave karbonfotavtrykk.